XIII TALLINN DESIGN FESTIVAL
10.09.—16.09.2018
Inimlikud linnad


Jaga üritust

Human Cities näituse avamine ja raamatu “Väljakutse linnadele” esitlus

13.09. 17:30–19:00
Näitus 10.09.–16.09. E–L 12:00–20:00, P 12:00–18:00

Hind 0€
humancities.eu
Balti jaama ootepaviljon: Toompuiestee 37    Vaata kaardil
Maailma muutudes oleme silmitsi uute paradigmadega. Kiire linnastumise tulemusena elab juba enam kui pool maailma rahvastikust linnades. Linnad peavad nii suure kasvuga toime tulema, ühtlasi on neil vaja otsida lahendusi reale teistele väljakutsetele, mis sellega kaasnevad - majanduslik ja kultuuriline globaliseerumine, keskkonnakriisid, linnasisene võistlus parimate investeeringute eest, inimeste eluviiside, töö ja vaba aja veetmise muutumine. Kokkuvõttes tähendab see, et linnad peavad kohanema uue reaalsusega.
 Sellises kontekstis on projekt “INIMLIKUD LINNAD esitab väljakutse linnadele”käsitlenud kaasaegse linna mahtu ja ühisloomet. Projekt tugineb Brüsselis asuva rahvusvahelise loovdisaini konsultatsioonifirma Pro Materia kontseptsioonile aastast 2006 ja täna juhib seda Cité du design Saint-Etienne.
Näitus on koostatud nelja aasta koostööl valminud raamatu materjalide põhjal ning kajastab sel perioodil toimunud eksperimente, arutelusid, meistriklasse ning töötubasid. Näitusel esitletakse esimest korda Eesti tiimi lõpp-produkti - lõõgastuskapslit "HÄLO" ning toimub ka projekti tulemusi kokkuvõtva raamatu esitlus.
>>>>>>>

© Audrey Templier

“Väljakutse linnadele”

Challenging the City Scale, Journeys In People Centred Design Human Cities book Vol.II

Kaasaegse linna uue reaalsuse probleeme käsitlev raamat kajastab 11 Euroopa linna eksperimentidest saadud kogemusi ning õppetunde kiire linnastumisega kohanemiseks.

Eesti Disainerite Liit (EDL) osaleb rahvusvahelises projektis “Inimlikud linnad” (“Human Cities_Challenging the City Scale”), mis tegeleb linnakeskkonna ümbermõtestamisega. Multidistsiplinaarne kooslus, kuhu kuuluvad disainerid, arhitektid, linnaplaneerijad, sotsioloogid, tuleb appi looma inimlikumat linnakeskkonda. Tähtsal kohal on inimene ning tema suhe kiiresti muutuva keskkonnaga. 

4 aastat kestva projekti eesmärk on luua nö elav laboratoorium sotsiaalsete muutuste algatamiseks. Projekti käigus on toimunud palju huvitavat: 90 nüüdistasemel uuringut,; 9 loomingulist kohtumist, 18 eksperimenti 13 linnas, 12 rahvusvahelist töötuba, 11 rahvusvahelist konverentsi, 6 meistriklassi, 9 näitust.

Projektis osaleb 12 partnerit 11 Euroopa linnast: Tallinn, London, Brüssel, Belgrad, Cieszyn, Saint-Etienne, Graz, Helsingi, Bilbao, Ljubljana ja Milano.